LC GLIWICE STC.BARBARA
powstał 23 listopada 1993 roku.
W okresie 21 letniej działalności Klubu najbardziej angażującym projektem było pozyskanie grantu z LCIF (Fundacji Międzynarodowego Stowarzyszenia Klubów Lions) na rzecz akcji „Domy Nadziei” prowadzonej przez Habitat for Humanity. W tę akcję zaangażował się osobiście członek honorowy klubu - Premier Jerzy Buzek....
 
PREZYDENT
KLUBU

Prezydent Klubu w kadencji 2017/2018
Bogusława Kłębczyk

Mieszkania dla niepełnosprawnych

Nad pozyskaniem funduszy na wsparcie projektu "Wspólnego Budowania Mieszkań dla Osób Niepełnosprawnych" z Habitat for Humanity pracowały 4 Kluby Lions ze Śląska:  
LC Katowice (obecnie nie istniejący)  
LC Katowice Barbórka  
LC Pszczyna 95   
LC Gliwice Sct Barbara  
Gromadzenie środków (udziału polskich klubów w grancie) odbywało się poprzez organizowanie pikników w Katowicach, Muchowcu i w Bojszowach oraz balu w Katowicach. Przy pracach nad organizacją imprez solidarnie pracowali przedstawiciele wszystkich czterech klubów.   
Osobą, która motywowała wszystkich do działania (w tym również mnie) i zarażała swoim entuzjazmem do projektu był PDG Henryk Kowalczyk i jego rola w tym przedsięwzięciu była ogromna.

Dofinansowanie z Międzynarodowej Fundacji Lionów (LCIF) w wysokości 10.000 USD to rezultat działania wszystkich czterech Klubów naszej strefy Lions, które zgromadziły dodatkowo 5.000 USD. W końcowej fazie mnie przypadła w udziale rola (oprócz bezpośredniego zaangażowania w zbieranie funduszy) Lions Project Chairmena - osoby, która była odpowiedzialna za nadzorowanie projektu od strony formalnej (przygotowanie dokumentów, współpraca z LCIF i Habitatem) i finansowej (kontrola wydatków zgodnie z projektem).

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

2000 ROK

piknik w Bojszowach

piknik w Bojszowach

wrzesień Spotkanie z przedstawicielami Habitat for Humanity z Gliwic
październik  Rozmowy z reprezentantami LCIF na Europa Forum we Florencji
grudzień Spotkanie przedstawicieli Klubów Lions Strefy Katowickiej z przedstawicielem Habitat for Humanity z USA Clive’m Rainey
2001 ROK
luty Organizacja Balu - Hotel Silesia Katowice
maj Zorganizowanie przez Kluby Lions i Klub Leo Pikniku w Bojszowach. Dochód na rzecz Habitat for Humanity
 2002 ROK
maj Zorganizowanie przez Kluby Lions Pikniku w Katowicach Muchowcu. Dochód na rzecz Habitat for Humanity
czerwiec Przygotowanie wniosku do LCIF. Podpisanie wniosku przez Gubernatora Okręgu 121 Henryka Kowalczyka
lipiec Wysłanie wniosku do LCIF
wrzesień Zatwierdzenie przez Gabinet Gubernatora Jana Tadeusza Pikulskiego treści umowy partnerskiej pomiędzy Okręgiem 121 Polska i Habitat for Humanity Gliwice wspólnej budowie mieszkania
październik Otrzymanie pisma z LCIF o zatwierdzeniu grantu. Podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Okręgiem 121 Polska i Habitat For Humanity Gliwice
grudzień Podpisanie umowy grantu przez Gubernatora Okręgu 121, Project Chairmena i przedstawiciela LCIF
 2003 ROK
maj Wspólne budowanie - Lioni na budowie Habitatu
lipiec Przesłanie pierwszego sprawozdania do LCIF o zaawansowaniu  projektu. Przekazanie przez LCIF środków z grantu na konto LC Gliwice
sierpień Przekazanie pierwszej transzy środków dla Habitat for Humanity

Wiesław Golec  
Past Prezydent LC Gliwice Stc.Barbara