Jesteś tutaj: Home » O Klubie » Historia

Historia Klubu

Lions Club Gliwice powstał 23 listopada 1993 roku. Klubem wprowadzającym był duński klub LC Regina Aarhaus.
W okresie 21 letniej działalności Klubu najbardziej angażującym projektem było pozyskanie grantu z LCIF (Fundacji Międzynarodowego Stowarzyszenia Klubów Lions) na rzecz akcji „Domy Nadziei” prowadzonej przez Habitat for Humanity. W tę akcję zaangażował się osobiście członek honorowy klubu - Premier Jerzy Buzek.
W latach 2001-2004 wspólnie zKlubami śląskim zorganizowane zostało finansowanie 15.000 USD, a własną pracą Lioni z LC Gliwice Sct. Barbara wsparli wybudowanie mieszkań dla potrzebujących.
W ramach działań Klubu uzyskano wsparcie producentów materiałów budowlanych, które w 2008 roku umożliwiły remont i odbudowę ponad sześćdziesięciu domów zniszczonych przez trąbę powietrzną, a ponad sto rodzin otrzymało wówczas zestawy pościeli i koców.
W ramach współpracy międzyklubowej zorganizowane zostały imprezy plenerowe w Bojszowach, Katowicach i w Pszczynie, a dochody z nich przeznaczono m. in. na sfinansowanie akcji Habitat i zakup samochodu terenowego dla ratowników GOPR w Suchej Beskidzkiej. LC Gliwice realizuje również projekty indywidualne wspierające leczenie osób chorych na nowotwory, fundując stypendia dla uzdolnionych muzyków czy finansując zakupy zabawek, sprzętów AGD, RTV i biurowych dla domów dziecka.
Wiele satysfakcji sprawia nam patronat nad „Qarkami” z Pałacu Młodzieży w Gliwicach. Młodzi fizycy - laureaci „International Conference of Young Scientists” - ICYS - corocznego prestiżowego konkursu naukowego są uczestnikami programu obozów wymiany młodzieżowej Lions.
Beneficjentami LC Gliwice Sct. Barbara są: poszkodowani w powodzi mieszkańcy gminy Gierałtowice k. Gliwic (2010 r.); ofiary trąby powietrznej w woj. śląskim i opolskim (2008 r.); młodzież z Grupy Twórczej Quark Pracowni Fizyki Pałacu Młodzieży w Katowicach (2007-2014); pacjenci Oddziału Leczenia Nowotworów (2005-2006), obecni mieszkańcy osiedla Habitat for Humanity w Gliwicach; osoby chore i niepełnosprawne, dzieci ze szkół i domów dziecka.
Klub angażuje się w projekty Okręgu 121 Polska, były to m. in.: Kampania „Ratujmy Wzrok - Sight First II”, Plakat pokoju, Międzynarodowa Wymiana Młodzieży. Klub współpracuje z: LC Katowice Barbórka, LC Pszczyna 95 (2001-2004), LC Opole (2008) oraz z niemieckimi klubami: LC Hamm Hammona (2003-2014), LC Mittweida (2010).
Źródła środków pomocowych to w szczególności darowizny rzeczowe i pieniężne od firm i osób fizycznych. Łączna, przybliżona wartość udzielonej pomocy przez klub w latach 2002-2013 to ok. 760 tys. złotych. 

Bogusława Kłębczyk
Prezydent LC Gliwice Stc.Barbara kadencji 2013/2014