LC GLIWICE STC.BARBARA
powstał 23 listopada 1993 roku.
W okresie 21 letniej działalności Klubu najbardziej angażującym projektem było pozyskanie grantu z LCIF (Fundacji Międzynarodowego Stowarzyszenia Klubów Lions) na rzecz akcji „Domy Nadziei” prowadzonej przez Habitat for Humanity. W tę akcję zaangażował się osobiście członek honorowy klubu - Premier Jerzy Buzek....
 
PREZYDENT
KLUBU

Prezydent Klubu w kadencji 2017/2018
Bogusława Kłębczyk