Lioni z Gliwic i Mittelsachsen dla polskich powodzian

WIESŁAW GOLEC PRZEKAZUJE DAROWIZNĘ - proszę kliknąć na miniaturkę, by powiększyć zdjęcieW dniu 17 grudnia 2010 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Gierałtowicach nastąpiło przekazanie finansowej pomocy dla osób dotkniętych skutkami powodzi z Przyszowic, Paniówek i Gierałtowic. Gospodarzem spotkania był Wójt Gminy Gierałtowice dr Joachim Bargiel. Powiat Gliwicki reprezentował członek zarządu Pan Sławomir Adamczyk. Obecni byli obdarowani oraz członkowie Lions Klubu Sct Barbara z Gliwic: Wiesław Golec, Jerzy Łoik, Bogusława Kłębczyk, Jurek Czechowski.
Przekazane darowizny są rezultatem współpracy na dwóch płaszczyznach:
- pomiędzy Powiatem Gliwickim i Mittelsachsen ( dawniej Freiberg)
- oraz pomiędzy Klubami Lions Mittweida z powiatu Mittelsachsen oraz Sct Barbara z Gliwic

GIERAŁTOWICE - proszę kliknąć na miniaturkę, by powiększyć zdjęciePANIÓWKI - proszę kliknąć na miniaturkę, by powiększyć zdjęciePRZYSZOWICE - proszę kliknąć na miniaturkę, by powiększyć zdjęcie

Współpraca między obydwoma powiatami datuje się od 2004 roku i dotyczy także szeroko pojętej wymiany doświadczeń m.in. na temat funkcjonowania szpitali, szkół czy domów pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, ale także z zakresu ochrony środowiska, kultury i sportu. Współpraca objęła także obszar  związany z  młodzieżą szkolną. Uczniowie ze szkół Powiatu Mittelsachsen trzykrotnie brali udział w Dniu Europy – kilkudniowej imprezie organizowanej na początku maja wspólnie z SPOTKANIE z RODZINAMI POWODZIAN - proszę kliknąć na miniaturkę, by powiększyć zdjęcieMiastem Gliwice w latach 2007, 2008 i 2009. Uczniowie ze szkół ponad gimnazjalnych Powiatu Gliwickiego również uczestniczyli w imprezach powiatu Freiberg, a obecnie Mittelsachsen m.in. w Biegu Powiatu Mittelsachsen w kwietniu 2010 roku. Przedstawiciele obu powiatów wielokrotnie pojawiali się podczas licznych imprez np. dożynek, koncertów itd.
W wyniku majowej powodzi 2010 Powiat Gliwicki bardzo ucierpiał, zawłaszcza jego południowa część m.in. sołectwa Przyszowice, Gierałtowice i Paniówki. Z propozycją pomocy natychmiast zwrócił się partnerski Powiat Mittelsachsen, oferując m.in. osuszacze do wilgotnych pomieszczeń, które zostały sprowadzone i wypożyczone najbardziej potrzebującym. Mieszkańcy Powiatu Mittelsachsen przeprowadzili również błyskawiczną zbiórkę pieniężną i na początku sierpnia 2010 r. przekazali 30 tys. euro na konto knurowskiego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża. PCK rozdysponował środki na zakup sprzętu AGD, pościeli itd. dla wszystkich powodzian z terenu powiatu gliwickiego.
SPOTKANIE z RODZINAMI POWODZIAN - proszę kliknąć na miniaturkę, by powiększyć zdjęcieLC Gliwice Sct Barbara przekazał ze swoich środków kwotę 3000 złotych na pomoc powodzianom z Gminy Gierałtowice. LC Mittweida z Powiatu Mittelsachsen współpracującego z Powiatem Gliwickim zebrał również środki i wyraził wolę ich przekazania za pośrednictwem działającego na terenie Powiatu Gliwickiego LC Sct Barbara Gliwice. Po nawiązaniu bezpośrednich kontaktów z Klubem Sct Barbara Gliwice, Lionii z Mittweidy przekazali na pomoc powodzianom 3000 euro.
LC Gliwice Sct Barbara po konsultacjach z urzędem gminy Gierałtowice oraz sołtysami wytypował łącznie 10 rodzin z Przyszowic, Paniówek i Gierałtowic. Członkowie LC Gliwice Sct Barbara osobiście odwiedzili wszystkie wytypowane rodziny, zapoznając się ze skutkami powodzi.
Na spotkanie w Urzędzie Gminy Gierałtowice w dniu 17 grudnia 2010 roku zostali zaproszeni przedstawiciele wytypowanych rodzin. Przekazane zostały środki finansowe w wysokości 12000 złotych od Lions Klubu Mittweida.

Wiesław Golec
Prezydent LC Gliwice Stc.Barbara kadencji 2010/2011
Autor zdjęć: Jerzy Miszczyk